Patnubay sa Pagsubok ng CoVid-19

IgM Igg PCR
+ + + Si Pt ay mayroong CoVId, na bumubuo ng parehong IgG at IgM at malamang sa loob ng unang ilang linggo ng impeksyon.
+ + - Ang dalawang linggo ay si Pt sa impeksyon at hindi na naghuhugas ng virus o may maling negatibong pagsusuri sa PCR.
- + + Ilang linggo na rin si Pt sa impeksyon at nagpapanatili pa rin ng virus.
+ - + Kamakailan lamang na nahawa si Pt sa loob ng 1-2 na linggo at sinimulan ang isang immune response sa CoVid.
- - + Si Pt ay kamakailan lamang na nahawahan at sa panahon ng window bago ang pag-unlad ng reaksyon ng antibody.
- + - Nakumbinse ni Pt, hindi na naghuhugas ng virus at nakabuo ng mga antibodies sa CoVid.
+ - - Kamakailan lang ay nakalantad sa impeksyon si Pt at may maling negatibong PCR.
- - - Si Pt ay hindi nalantad sa CoVid virus.
Tumawag ka ngayon
Mga Direksyon