Nằm ở California và Nevada

Chúng tôi có hai địa điểm một ở Chula Vista, California và một ở Las Vegas, NV.
Bạn có thể thuận tiện đi đến một trong hai văn phòng để hoàn thành bất kỳ kỳ thi.

Địa điểm Chula Vista:

Jose Maria Partida

298 Shasta
Chula Vista, CA 91910


Điện thoại: 619-420-4246


Email:

Địa điểm Las Vegas:

Trung tâm y tế Partida Corona

2950 E Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89121


Điện thoại: 702-565-6004


Email: [Email protected]

Sơ đồ trang web

Trung tâm y tế Partida Corona

Đó không phải là sự đa dạng của các dịch vụ chúng tôi cung cấp, tuy nhiên cách chúng tôi tiếp cận bệnh nhân thực sự xác định chúng tôi. Cung cấp các thiết bị chăm sóc sức khỏe hiện đại và làm việc với các chuyên gia giàu kinh nghiệm; Trung tâm y tế Partida Corona là chất xúc tác cho các dịch vụ y tế phát triển.

Đường 2950 Đông Flamingo, Suite E
89121
Las Vegas,
Nevada

Điện thoại: 702-565-6004, (702) 432-4499

Quét mã QR

Quét h / vCard của chúng tôi

Gọi ngay bây giờ
Chỉ Dẫn