faq-banner

Tôi có thể đến phòng khám cho tất cả các nhu cầu sức khỏe của tôi?
Bạn có dịch vụ siêu âm?
Tôi phải đi thi di trú. Bạn có được chứng nhận để thực hiện bài kiểm tra?
Tôi cần làm bài kiểm tra y tế nhập cư (I-693). Tôi cần gì?
Bạn có chấp nhận bệnh nhân đi bộ không?
Là thanh toán đầy đủ dự kiến ​​tại thời điểm chuyến thăm của tôi?
Làm thế nào để tôi biết nếu tôi cần phải nhanh chóng cho công việc phòng thí nghiệm của tôi?
Văn phòng của bạn có cung cấp dịch vụ phòng thí nghiệm không?
Tôi cần mang theo những gì trong cuộc hẹn đầu tiên?
Giờ làm việc của bạn là gì?

Gọi ngay bây giờ
Chỉ Dẫn