Hướng dẫn thử nghiệm CoVid-19

IgM IgG PCR
+ + + Pt có CoVId, hình thành cả IgG và IgM và có khả năng trong vài tuần đầu tiên bị nhiễm bệnh.
+ + - Pt bị nhiễm hai tuần và không còn nhiễm virut hoặc xét nghiệm PCR âm tính giả.
- + + Pt đã vài tuần bị nhiễm bệnh và vẫn còn nhiễm virus.
+ - + Pt gần đây bị nhiễm trong vòng 1-2 tuần và đang bắt đầu phản ứng miễn dịch với CoVid.
- - + Pt bị nhiễm gần đây và trong giai đoạn cửa sổ trước khi phát triển phản ứng kháng thể.
- + - Pt đã kết án, không còn nhiễm virut và đã phát triển kháng thể đối với CoVid.
+ - - Pt vừa mới tiếp xúc với nhiễm trùng và có PCR âm tính giả.
- - - Pt chưa được tiếp xúc với virus CoVid.
Gọi ngay bây giờ
Chỉ Dẫn