[social/]

Som en del av Affordable Care Act har Medicare utvecklat ett program där de som finns på Medicare och har betydande komorbiditeter kan få bättre tillgång till sin primärvårdsläkare. Det är ett program som endast är avsett för dem med betydande sjukdom. Genom att anmäla sig till kronisk vårdhantering kommer patienter att få periodiska samtal för att ta itu med frågor som tillbehör, påfyllning av läkemedel, snabba remisser och laboratoriestudier, såväl som avbildning. I slutändan är målet att minska sjukhusinläggningen genom att skapa en mer direkt ledning för vård mellan en primärvårdsläkare och deras Medicare-patient. På Partida Corona Medical Center behandlas dessa frågor ofta genom vår kontorspersonal under besök, men med kronisk vårdhantering är vi också mer kapabla att granska patientens individuella behov mellan besök så att problem som annars kan ha lett till sjukhusinläggning behandlas väl innan ett sådant steg till och med behövs.

Ring nu
Avstånd