[social/]

Suboxonbehandling

Medicinstjänstbehandling ger fönstret möjlighet till effektivare rådgivning och sant beteendemodifikation.

Det är vår övertygelse att det med hjälp av kombinationer av läkemedel (t.ex. Suboxone, Sublocade, Zubsolv eller Bunavail) som underlättar lidandet i samband med tillbakadragande och effektiv rådgivning (grupp, individ, intensiv poliklinik) nykterhet. Även om metadon och metadonassisterade behandlingsanläggningar finns kvar, kan vi nu erbjuda mycket bättre och effektivare beroendebehandling. Buprenorfin, den viktigaste ingrediensen i ovannämnda läkemedel, binder till mu-smärtstillande receptorn. Det är samma receptor som binder till opiater genom att företrädesvis binda till denna receptor och delvis stimulerar det. Buprenorfin tillåter oss att undvika de fysiska manifestationerna av opiatupptagning.

Suboxone var den första buprenorfinbehandlingen på marknaden här i USA, men vi tillhandahåller ett antal olika behandlingsalternativ som Sublocade som är en subkutan injektion en gång i månaden. Vi föreskriver också Zubsolv, Bunavail samt generisk buprenorfin som alternativ till Suboxone beroende på preferens- och försäkringsbegränsningar.

Ring nu
Avstånd