[social/]

Många gånger kräver vårt yrke att vi är borta hemifrån. Även om detta kan vara en mindre besvär vid de flesta kroniska medicinska tillstånd, kan det vara ett mycket allvarligt hot när vi försöker upprätthålla vår nykthet med Suboxone-behandlingar (buprenorfin / naloxon).

Av denna anledning har vi fått medicinsk licens i olika stater och kan tillhandahålla telemedicinbesök för våra patienter. Detta betyder att vi kan prata med dig genom videokonferenser och få din medicin till dig där du är.

Vi kan också ge vård på landsbygden utan att våra patienter behöver resa långa sträckor varje månad för vård.

Ring nu
Avstånd