หลายครั้งอาชีพของเราต้องการให้เราอยู่บ้าน แม้ว่านี่อาจเป็นความไม่สะดวกเล็กน้อยสำหรับเงื่อนไขทางการแพทย์เรื้อรังส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงมากเมื่อพยายามรักษาความสงบเสงี่ยมของเราด้วยการรักษา Suboxone (buprenorphine / naloxone)

ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับใบอนุญาตทางการแพทย์ในหลายรัฐและสามารถให้บริการตรวจรักษาทาง telemedicine สำหรับผู้ป่วยของเรา ซึ่งหมายความว่าเราสามารถพูดคุยกับคุณผ่านการประชุมทางวิดีโอและรับยาของคุณไปยังที่ที่คุณอยู่

นอกจากนี้เรายังสามารถให้การดูแลต่อสภาพแวดล้อมในชนบทโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลทุกเดือนเพื่อรับการดูแล

โทรเดี๋ยวนี้
ทิศทาง