[panlipunan /]

Bilang bahagi ng Affordable Care Act, ang Medicare ay bumuo ng isang programa kung saan ang mga nasa Medicare at may mga makabuluhang komorbididad ay maaaring magkaroon ng mas mahusay na pag-access sa kanilang doktor sa pangunahing pangangalaga. Ito ay isang programa lamang para sa mga taong may malaking karamdaman. Sa pamamagitan ng pagpirma para sa hindi gumagaling na pangangasiwa sa pangangalaga, ang mga pasyente ay makakatanggap ng mga pana-panahong tawag upang matugunan ang mga isyu tulad ng mga supply, mga gamot paglalagay ulit, napapanahong mga sanggunian at pag-aaral ng lab, pati na rin ang imaging. Sa huli, ang layunin ay upang mabawasan ang pagpasok sa ospital sa pamamagitan ng pagtatag ng isang mas direktang daanan upang alagaan ang isang pangunahing doktor ng pangangalaga at ang kanilang pasyente ng Medicare. Sa Partida Corona Medical Center, ang mga isyung ito ay kadalasang nasasangkot sa pamamagitan ng aming kawani sa panahon ng mga pagbisita, ngunit sa pamamahala ng malubhang pangangalaga, mas magagawa rin naming repasuhin ang mga indibidwal na pangangailangan ng mga pasyente sa pagitan ng mga pagbisita upang ang mga isyu na maaaring humantong sa pagpasok sa ospital ay maayos na matugunan Bago pa man kailangan ang ganitong hakbang.

Tumawag ka ngayon
Mga Direksyon