Bị nhốt ở California và Nevada

Chúng tôi có hai địa điểm một ở Chula Vista, California và một ở Las Vegas, NV.
Bạn có thể thuận tiện đi đến một trong hai văn phòng để hoàn thành bất kỳ kỳ thi.

Địa điểm Chula Vista:

Jose Maria Partida

298 Shasta
Chula Vista, CA 91910


Điện thoại: 619-420-4246


Email:

Địa điểm Las Vegas:

Trung tâm y tế Partida Corona

2950 E Flamingo Rd Suite E, Las Vegas, NV 89121


Điện thoại: 702-565-6004


Email: leticia@curavena.com

 

Sơ đồ trang web

Trung tâm y tế Partida Corona

Đường 2950 Đông Flamingo, Suite E
89121
Las Vegas,
Nevada

Điện thoại: 702-565-6004

Quét mã QR

Quét h / vCard của chúng tôi

Gọi ngay bây giờ
Chỉ Dẫn