[xã hội/]

[dt_sc_team name = ”Jose Partida Corona” Deg = ”MD” role = ”Medical Director” image = ”https://curavena.com/wp-content/uploads/2013/11/300x300corona.png” twitter = ”#” facebook = ”#” google = ”#” linkedin = ”#”]

Giáo dục đại học: Đại học California, San Diego

Trường Y: Trường Đại học Y Temple ở Philadelphia, PA

Cư trú: Nội khoa tại Cơ sở UNSOM Las Vegas

Nhà ngoại giao của Hội đồng Nội khoa Hoa Kỳ

[/ dt_sc_team]

[dt_sc_team name = ”Kate Jessop” Deg = ”MSN, FNP” role = ”Nurse Practitioner” image = ”https://curavena.com/wp-content/uploads/2017/04/rsz_1rsz_img_0267-2.png” twitter = ”#” Facebook = ”#” google = ”#” linkedin = ”#”]

Đại học: Cử nhân Khoa học Điều dưỡng, Đại học Nevada, Las Vegas

Tốt nghiệp: Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng, Đại học Walden

Học viên y tá gia đình được chứng nhận

[/ dt_sc_team]

Gọi ngay bây giờ
Chỉ Dẫn