[xã hội/]

Nhiều lần, nghề nghiệp của chúng tôi đòi hỏi chúng tôi phải xa nhà. Mặc dù điều này có thể là một bất tiện nhỏ đối với hầu hết các tình trạng y tế mãn tính, nhưng nó có thể là một mối đe dọa rất nghiêm trọng khi cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo của chúng tôi bằng các phương pháp điều trị Suboxone (buprenorphin / naloxone).

Vì lý do này, chúng tôi đã có được giấy phép y tế ở nhiều tiểu bang khác nhau và có thể cung cấp các chuyến thăm từ xa cho bệnh nhân của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể nói chuyện với bạn bằng hội nghị video và đưa thuốc của bạn đến nơi bạn đang ở.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tại các khu vực nông thôn mà không cần bệnh nhân phải di chuyển quãng đường dài mỗi tháng để được chăm sóc.

Gọi ngay bây giờ
Chỉ Dẫn